Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
21 - rozwiń Termin rozpoczęcia remontu drogi woj. 293, odcinek Bytom Odrzański - Nowe Miasteczko interpelacja Jarosław Intek 2019-08-29 2019-09-09
20 - rozwiń Środki finansowe przeznaczone na ogłoszenia i promocje w latach 2014-2019. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2019-08-22 2019-09-02
19 - rozwiń Wnioski i inwesycje do Funduszu Dróg Samorządowych. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2019-08-22 2019-09-02
18 - rozwiń Zanieczyszczenie lasu w okolicy Szpitala i zagrożenia z tym związane. interpelacja Krzysztof Galerczyk 2019-06-28 2019-07-10
17 - rozwiń Obiekty sakralne w Rejestrze Zabytków i ich ochrona. interpelacja Krzysztof Galerczyk 2019-06-28 2019-07-01
16 - rozwiń Odbudowa rzeki Kanał Kożuszna. interpelacja Zygmunt Muszyński 2019-06-28 2019-07-04
15 - rozwiń Przebudowa CKZiU "Elektryk" zapytanie Marcin Kula 2019-06-21 2019-06-27
14 - rozwiń Prace remontowe na drodze powiatowej nr 3425F. zapytanie Grzegorz Zwarycz 2019-06-05 2019-06-12
13 - rozwiń II etap przebudowy drogi nr 1032F w miejscowości Miłaków. interpelacja Jarosław Intek 2019-05-13 2019-05-21
12 - rozwiń Bezpieczeństwo na dawnej drodze nr 3 na odcinku Niedoradz - Nowa Sól interpelacja Bogumiła Ulanowska 2019-04-26 2019-05-13
11 - rozwiń Bezpieczeństwo wyjazdu z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej interpelacja Łukasz Kempa 2019-04-26 2019-05-13
10 - rozwiń Modernizacja i przebudowa drogi powiatowej relacji Ciepielów-Nowe Żabno-Nowa Sól interpelacja Przemysław Ficner 2019-04-24 2019-05-13
9 - rozwiń Plan remontu i przebudowy dróg powiatowych zapytanie Przemysław Ficner 2019-03-22 2019-04-01
8 - rozwiń Rentowność poszczególnych oddziałów nowosolskiego szpitala oraz zapotrzebowanie dot. sprzętu i personelu interpelacja Zenobia Kubicka 2019-02-22 2019-03-06
7 - rozwiń Remont drogi powiatowej na odcinku Jesiona - Tatarki - Uście w kierunku granicy Powiatu Nowosolskiego interpelacja Zygmunt Muszyński 2019-02-22 2019-03-06
6 - rozwiń Wykonanie "dywanika" na drodze powiatowej w miejscowości Okopiec interpelacja Przemysław Ficner 2019-01-29 2019-02-11
5 - rozwiń Wykonanie oznakowania poziomego na drodze powiatowej pomiędzy mostem na rzece Odrze a Lipinami interpelacja Przemysław Ficner 2019-01-29 2019-02-11
4 - rozwiń Wykonanie chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej w miejscowości Stany interpelacja Przemysław Ficner 2019-01-29 2019-02-11
3 - rozwiń Podjęcie rozmów w celu montażu finansowego i kontynuacji przebudowy drogi powiatowej Buczków - Pyrnik interpelacja Przemysław Ficner 2019-01-29 2019-02-11
2 - rozwiń Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej między Lubieszowem a zjazdem do Starego Stawu interpelacja Przemysław Ficner 2019-01-29 2019-02-11
1 - rozwiń Zorganizowanie spotkania na temat budowy obwodnicy Kożuchowa. interpelacja Zygmunt Muszyński 2019-01-11 2019-01-17