Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 8
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Iwona Brzozowska za
2 Andrzej Dela za
3 Romuald Fedorczak za
4 Zygmunt Muszyński za
5 Andrzej Staroszczuk za
6 Mariusz Stokłosa za
7 Bogumiła Gramza za
8 Sylwia Wojtasik za
9 Waldemar Wrześniak za
10 Grzegorz Zwarycz za
11 Marcin Kula za
12 Jarosław Suski za
13 Andrzej Żuberek za
14 Przemysław Ficner nieobecny
15 Krzysztof Galerczyk nieobecny
16 Jarosław Intek nieobecny
17 Łukasz Kempa nieobecny
18 Zenobia Kubicka nieobecny
19 Alina Śmigiel nieobecny
20 Andrzej Ziarek nieobecny
21 Paweł Zwolski nieobecny