Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
18 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
17 3 0 1 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
16 3 1 1 0