Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

7/2021 - Nabór wniosków o dotację na realizację programu szczepień p-ko grypie dla seniorów.

Numer: 100, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-03-01, data przekazania: 2021-03-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Stokłosa radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, data odpowiedzi: 2021-03-10