Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

7/2021 - Nabór wniosków o dotację na realizację programu szczepień p-ko grypie dla seniorów.

Numer: 100, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-03-01, data przekazania: 2021-03-08

Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego ruszył nabór samorządowych wniosków o dotację na realizację programu szczepień przeciwko grypie dla seniorów 65+. W budżecie województwa lubuskiego zapisano na ten cel 1 mln zł. Nabór potrwa do końca marca. Dotacje przeznaczone są dla powiatów i gmin na poziomie 50 proc. Maksymalna wartość dotacji to 100 tys. zł.

Wnioskuję o przystąpienie Powiatu Nowosolskiego do powyższego projektu. Pragnę podkreślić,  że w budżecie Powiatu Nowosolskiego na rok 2021 zaplanowane są środki na szczepienie seniorów przeciwko grypie, środki te mogłyby stanowić wkład własny do przedmiotowego zadania, co tym samym pozwoliłoby zwiększyć liczbę zaszczepionych seniorów w naszym powiecie.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Stokłosa radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, data odpowiedzi: 2021-03-10

Odpowiadając na interpelację złożoną 01 marca 2021 r. w sprawie możliwości złożenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wniosku o dotację na realizację programu szczepień przeciwko grypie dla seniorów 65+ uprzejmie informuję, iż Zarząd Powiatu Nowosolskiego na posiedzeniu w dniu 10 marca 2021 r. zatwierdził do realizacji w roku bieżącym Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla mieszkańców z terenu powiatu nowosolskiego w wieku 65 lat i powyżej. Wysokość środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu Nowosolskiego na ten cel w roku 2021 wynosi 40.000,00 zł.

Zgodnie z rekomendacją nr 1/2019 z dnia 18 września 2019 r. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących profilaktyki grypy sezonowej w populacji osób w wieku 65 lat i więcej przy planowaniu i wdrażaniu programu polityki zdrowotnej należy każdorazowo zweryfikować aktualność opisu i wprowadzić ewentualne zmiany.

W związku z powyższym obecnie trwają prace poświęcone aktualizacji danych zawartych w przedmiotowym programie.

Po dokonaniu weryfikacji i zaakceptowaniu przez Zarząd Powiatu wprowadzonych w nim zmian Powiat Nowosolski wystąpi z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego o dotację na realizację w roku bieżącym Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla mieszkańców z terenu powiatu nowosolskiego w wieku 65 lat i powyżej.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania