Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

8/2021 - Kontrola w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli.

Numer: 101, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-03-04, data przekazania: 2021-03-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Członek Zarządu

Wydział merytoryczny: Członek Zarządu, data odpowiedzi: 2021-03-29