Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

9/2021 - Wydatkowanie środków finansowych na ogłoszenia prasowe i reklamy w latach 2019-2020.

Numer: 102, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-03-10, data przekazania: 2021-03-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Rzecznik Prasowy, data odpowiedzi: 2021-03-22