Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

9/2021 - Wydatkowanie środków finansowych na ogłoszenia prasowe i reklamy w latach 2019-2020.

Numer: 102, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-03-10, data przekazania: 2021-03-10

W związku z tym, że Rada Powiatu Nowosolskiego jest zarówno organem stanowiącym, jak i kontrolnym powiatu, proszę o przedstawienie informacji, jakie środki zostały wydatkowane w latach 2019-2020 z budżetu Powiatu Nowosolskiego (z rozbiciem na każdy rok) na szeroko rozumiane ogłoszenia prasowe, szeroko rozumianą promocję w prasie oraz obwieszczenia publikowane w prasie ze wskazaniem jakie kwoty rocznie i do jakiego tytułu prasowego, zarówno jeśli chodzi o gazety lub czasopisma lokalne, regionalne jak i ogólnopolskie.

Proszę o dane Starostwa Powiatowego oraz wszystkich jednostek podległych nadzorowanych przez powiat.

Serdecznie proszę o udzielenie wyczerpującej odpowiedzi w tym temacie.

Uzupełnienie z dnia 29.03.2021 r.

W związku z odpowiedzią na interpelację z dnia 22.03.2021 odnośnie wydatkowania środków finansowych na ogłoszenia prasowe i reklamy w latach 2019-2020. Występują bardzo duże dysproporcje pod względem wydatkowania środków finansowych na poszczególne gazety. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: jakimi kryteriami sugeruje się Zarząd Powiatu Nowosolskiego (oraz jednostki podległe) zlecając reklamy, ogłoszenia, itp. w prasie.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Rzecznik Prasowy, data odpowiedzi: 2021-03-22

W odpowiedzi na interpelację z dnia 10 marca 2021 roku informuję, w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli oraz jednostkach podległych w latach 2019 – 2020 na ogłoszenia w prasie przeznaczono środki w wysokości:

LP

rok

Tygodnik Krąg

Tygodnik Regionalna

Gazeta Lubuska

inne

1.

2019

11 396,65

1 193,10

7 862,16

430,50

2.

2020

12 147,69

688,80

2 755,20

-

 

RAZEM

23 544,34

1 881,90

10 617,36

430,50

Uzupełnienie z dnia 09.04.2021

W związku z interpelacją z dnia 29 marca 2021 r. dotyczącą publikacji ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Nowej Soli oraz jednostek Powiatu Nowosolskiego informuję, że głównymi kryteriami wpływającymi na wybór tytułu prasowego są najniższa cena oraz zasięg tytułu.

W latach 2019 – 2020 w jednostkach starostwa zostały podjęte działania, które wpłynęły na ograniczenie wydatków na ogłoszenia w prasie. W przypadku ogłoszeń publikowanych na łamach prasy lokalnej decyzja o wyborze tytułu podejmowana była na podstawie zapytań ofertowych (np. ogłoszenia dotyczące naboru do szkół, informacje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży) oraz analizy cenników/ofert lokalnych gazet.

Ze względu na wymogi określone w przepisach szczegółowych niektóre ogłoszenia publikowane są w prasie o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Tu również czynnikiem decydującym jest cena ogłoszeń. Na przykład Wydział Nieruchomości zrezygnował z publikacji ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Starostwa Powiatowego w Nowej Soli w prasie codziennej na rzecz Monitora Urzędowego, który spełnia wymogi wynikające z przepisów art. 35 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) oraz § 6 ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na nabycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ).

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania