Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

13/2021 - Przesłanie kopii zawiadomienia skierowanego do prokuratury w sprawie skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli.

Numer: 106, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-03-10, data przekazania: 2021-03-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego, data odpowiedzi: 2021-03-15