Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

13/2021 - Przesłanie kopii zawiadomienia skierowanego do prokuratury w sprawie skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli.

Numer: 106, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-03-10, data przekazania: 2021-03-10

W związku z rozbieżnymi informacjami przekazanymi przez Starostę Nowosolskiego i Pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowej Soli proszę o przesłanie kopii zawiadomienia, jakie zostało przesłane do prokuratury w sprawie skargi na Dyrektora PPP w Nowej Soli.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego, data odpowiedzi: 2021-03-15

W odpowiedzi na otrzymaną interpelację z dnia 9 marca 2021 r. w załączeniu przesyłam kserokopię pisma OK.1511.4.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. dotyczące przekazania skargi zgodnie z właściwością rzeczową do Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli wraz z kserokopią zestawienia przesyłek przekazanych do przewozu w ramach usługi poczta firmowa z dnia 16 listopada 2021 r.

/Przedmiotowe dokumenty załączone - skan udostępniony w zakładce "Treść odpowiedzi w załączniku"/

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania