Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

15/2021 - Wniosek o ustanowienie powiatowego budżetu obywatelskiego.

Numer: 108, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-03-22, data przekazania: 2021-03-23

Działając w imieniu mieszkańców Powiatu Nowosolskiego niniejszym kieruję wniosek o następującej treści: wnoszę o ustanowienie powiatowego budżetu obywatelskiego.

UZASADNIENIE

Budżet partycypacyjny jest najlepszym przykładem wcielania w życie postulatów samorządności, dzięki któremu mieszkańcy otrzymują realne narzędzie, by współdecydować o swoich "małych ojczyznach" w wymiarze inwestycyjnym, społecznym oraz kulturalnym.

budżet obywatelski pozwala na czynny udział mieszkańców w wydatkowaniu środków publicznych, a tym samym daje im poczucie realnego wpływu na najbliższe otoczenie. Natomiast dla władz Powiatu, dostarcza informacji o potrzebach, oczekiwaniach i preferencjach mieszkańców.

Aby różnice w liczebności poszczególnych gmin nie decydowały o szansach poszczególnych projektów proponuję zastosować model, w którym dla każdej z gmin zostanie przeznaczony określony budżet.

Wobec powyższego wnioskuję o ustalenie zasad funkcjonowania, regulaminu oraz określenie kwoty jaka mogłaby byż przeznaczona na ten cel w budżecie na 2022 r.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Kula radny KLUB RADNYCH JACEK MILEWSKI

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta

Wydział merytoryczny: Wydział Finansów i Budżetu, data odpowiedzi: 2021-03-31

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną w dniu 23 marca 2021 r. przez radnego Pana Marcina Kulę w sprawie ustanowienia Powiatowego Budżetu Obywatelskiego informuję, że Zarząd Powiatu Nowosolskiego po przeprowadzeniu analizy wykonania budżetu za I półrocze oraz wykonaniu symulacji przewidywanego wykonania budżetu za rok 2021 rozpatrzy wniosek w zakresie utworzenia Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na etapie przygotowania projektu budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2022 rok.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania