Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

15/2021 - Wniosek o ustanowienie powiatowego budżetu obywatelskiego.

Numer: 108, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-03-22, data przekazania: 2021-03-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Kula radny KLUB RADNYCH JACEK MILEWSKI

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta

Wydział merytoryczny: Wydział Finansów i Budżetu, data odpowiedzi: 2021-03-31