Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

16/2021 - Wniosek o modernizację szlaków rowerowych na terenie powiatu.

Numer: 109, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-03-29, data przekazania: 2021-03-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Kula radny KLUB RADNYCH JACEK MILEWSKI

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji, data odpowiedzi: 2021-04-09