Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

17/2021 - Naprawa pobocza drogi woj. 292 relacji Bytom Odrzański - Nowa Sól.

Numer: 110, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-03-31, data przekazania: 2021-03-31

Proszę o wykonanie naprawy pobocza na drodze nr 292.

Droga wojewódzka nr 292 jest bardzo ważnym szlakiem komunikacyjnym o dużym natężeniu co powoduje dużą eksploatację również pobocza. W okolicy oczyszczalni ścieków w Bytomiu Odrzańskim na poboczu występują bardzo duże zaniżenia, przekraczające ponad 10 cm oraz duże powierzchnie zagłębień, w których występują zastoiska wody.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań w przedmiotowej sprawie i skierowanie sprawy do odpowiedniego organu.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2021-04-06

Zawiadomienie

Na podstawie art. 65 paragraf 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz Uchwały Zarządu Powiatu Nowosolskiego Nr 99/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. postanawia: przekazać według właściwości interpelację złożoną przez Pana Grzegorza Zwarycza Radnego Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie naprawy pobocza drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 65 paragraf 1 Kpa, jeżeli organ administracji publicznej, do którego wniesiono podanie, jest niewłaściwy przekazuje je do organu właściwego. Wniesione podanie dotyczy drogi wojewódzkiej nr 292 i zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwy do załatwienia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania