Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

19/2021 - Transport międzygminny.

Numer: 112, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Przewodniczący Rady Powiatu.
data wpływu: 2021-04-01, data przekazania: 2021-04-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Galerczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Przewodniczący Rady Powiatu

Wydział merytoryczny: Przewodniczący Rady Powiatu, data odpowiedzi: 2021-04-07