Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

20/2021 - Rok 2021, rokiem Cypriana Kamila Norwida.

Numer: 113, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-04-01, data przekazania: 2021-04-06

W listopadzie 2020 r. sejm Rzeczypospolitej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 rokiem Cypriana Kamila Norwida. Jak głosi uchwała sejmu: "w swojej twórczości C.K. Norwid odwoływał się do narodowej i europejskiej tradycji, a zarazem odważnym nowatorem oraz krytykiem różnych przejawów życia społecznego i politycznego".

Święty Jan Paweł II tak o nim pisał: "Cyprian Norwid pozostawił dzieło z którego emanuje światło pozwalające wejść głębiej w prawdę naszego bycia człowiekiem, chrześcijaninem i Polakiem".

Uchwała sejmu, słowa Ojca Świętego i ciągle jeszcze poznawana, oryginalna i uniwersalna twórczość Cypriana Kamila Norwida powodują, że zwraca się do Zarządu, szczególnie do Pani Sylwii Wojtasik, żeby i w naszym powiecie zaakcentować 200-lecie urodzin C.K. Norwida.

Myślę, że w naszych szkołach ambitnych uczniów nie brakuje i można by pod patronatem powiatu przeprowadzić konkurs - oczywiście przygotowując atrakcyjne nagrody - na esej, list rozprawkę czy inną formę wypowiedzi odnoszącą się do twórczości C.K. Norwida. Oczywiście rok Norwidowy trwa przez cały 2021, więc mogłoby to mieć miejsce również w nowym roku szkolnym.

Propozycje tematów:

1. Postacie wielkich ludzi w utworach C.K.Norwida.

2. "Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej". Rozwiń myśl C.K.Norwida.

3. Czytanie Norwida - przyjemność czy wysiłek.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Galerczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, data odpowiedzi: 2021-04-12

Nawiązując do wniosku złożonego w dniu 01 kwietnia 2021 r. w sprawie uczczenia 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, wybitnego poety, dramatopisarza polskiej literatury, prozaika i myśliciela, a także artysty sztuk pięknych, uprzejmie informuję, że 16 lutego 2021 r. został wysłany e-mail do placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Nowosolski, informujący o ustanowieniu 27 listopada 2020 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronem rok 2021 Cypriana Kamila Norwida.

Informacja wysłana do szkół miała na celu zachęcenie do podejmowania w placówkach oświatowych inicjatyw mających na celu propagowanie myśli i czynów tak ważnej postaci.

Powyższa informacja została również zamieszczona na stroni internetowej Powiatu Nowosolskiego.

Po rozmowie i w uzgodnienie z Panią Aleksandrą Grządko, Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli informuję, iż w kolejnym roku szkolnym 2021/2022 zostanie zorganizowany w LO konkurs, którego tematem będzie jeden z zaproponowanych przez Pana.

Informacja o organizacji konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Nowosolskiego.

Ponadto informuję, że dyrektorzy szkół zostaną zapoznani z propozycją tematów konkursów zaproponowanych przez Pana w przedmiotowym temacie.

Serdecznie dziękuję za zaangażowanie w upamiętnianie ważnych historycznych rocznic.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania