Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

20/2021 - Rok 2021, rokiem Cypriana Kamila Norwida.

Numer: 113, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-04-01, data przekazania: 2021-04-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Galerczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, data odpowiedzi: 2021-04-12