Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

23/2021 - Reorganizacja w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli.

Numer: 116, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-05-18, data przekazania: 2021-05-19

W związku z informacją prasową (Tygodnik Krąg 18.05.2021 r.) dotyczącą reorganizacji w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, proszę o przedstawienie następujących danych:

- proszę o podanie przyczyn i uzasadnienia zmiany struktury organizacyjnej i zmian personalnych w Starostwie Powiatowym,

- czy w związku z powyższymi zmianami planowane jest zwiększenie zatrudnienia w Starostwie Powiatowym?

- proszę o przedstawienie kosztów miesięcznych i w ujęciu rocznym przeprowadzonej reorganizacji.

Jestem zaniepokojony sposobem przeprowadzenia przedmiotowych zmian personalnych i organizacyjnych w Starostwie Powiatowym oraz ewentualnymi kosztami, szczególnie w dobie pandemii Covid 19. Ponadto żałuję, że radni powiatu o tak ważnych decyzjach dowiadują się z prasy.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Stokłosa radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Rzecznik Prasowy, data odpowiedzi: 2021-05-25

W odpowiedzi na interpelację z dnia 18 maja 2021 roku, która dotyczy reorganizacji w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, informuję, że zmiana wewnętrznej organizacji jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowej Soli wynika z potrzeby dostosowania się do zmieniających przepisów, aktualnej sytuacji, oczekiwań mieszkańców oraz podnoszenia jakości naszych usług.

Sytuacja epidemiczna i epidemiologiczna w powiecie nowosolskim skłoniły nas do utworzenia Wieloosobowego Stanowiska do Spraw Zarządzania Kryzysowego, które bezpośrednio będzie podlegało staroście. Wcześniej stanowisko Zarządzania Kryzysowego wchodziło w skład Wydziału Organizacyjnego.

Z tego samego Wydziału został wyodrębniony Referatu Informatyki i Cyfryzacji Urzędu. Informatyzacja urzędu to zadanie, które wynika ze zmian przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez starostwo oraz potrzeb i oczekiwań mieszkańców, które są związane ze świadczeniem e-usług.

Bieżąca perspektywa unijna daje nam już teraz możliwość realizacji działań w zakresie informatyzacji urzędu. Aby wykorzystać istniejącą szansę obowiązki związane z wdrożeniem e-usług do czasu rozstrzygnięcia konkursu zostały powierzone Panu Jarosławowi Dykielowi, który zna specyfikę i potrzeby naszej jednostki. Na stanowisku sekretarza zastąpiła go Pani Monika Owczarek.

W związku z reorganizacją zostało utworzone jedno stanowisko - Kierownika Referatu Informatyki i Cyfryzacji Urzędu. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko możemy jedynie podać szacunkowe koszty zatrudnienia nowego pracownika. Zgodnie z informacją podaną w ramach konkursu na wolne stanowiska urzędnicze oraz Regulaminem wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Nowej Soli wynagrodzenie zasadnicze kierownika nowego referatu będzie wynosiło od 3 500 do 4 600 zł, do tego należy doliczyć dodatek funkcyjny do 1 100 zł, dodatek stażowy w wysokości do 20% wynagrodzenia oraz 19,64% kosztów pracodawcy do ZUS. Wynagrodzenie miesięczne należy pomnożyć przez 12 miesięcy i doliczyć do tego wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania