Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

24/2021 - Montaż progów zwalniających na drodze powiatowej w miejscowości Bulin.

Numer: 117, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-05-27, data przekazania: 2021-05-27

Na wniosek mieszkańców Bulina oraz radnego miejskiego Kożuchowa p. Andrzeja Nowocienia zwracam się z uprzejmą prośbą o zamontowanie dwóch progów zwalniających na drodze powiatowej w miejscowości Bulin. Lokalizacja powyższych progów jest niezbędna w okolicach zakładu drzewnego "TARTAK". Zbyt wąska droga z licznymi zakrętami oraz zbyt szybka jazda niektórych użytkowników pojazdów mechanicznych powodują niebezpieczne zagrożenia. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej interpelacji.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zygmunt Muszyński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Naczelnik Wydziału

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2021-06-07

Mając na uwadze Pana interpelację z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zamontowania progu zwalniającego w miejscowości Bulin, jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych informuję, iż. tut.organ wystąpi z pismem do zarządcy drogi tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli w celu uzyskania opinii.

Jednocześnie informuję, iż o podjętych ustaleniach zostanie Pan poinformowany oddzielnym pismem.

Pismo 12.07.2021r.

Mając na uwadze Pana interpelację w sprawie zamontowania progów zwalniających na drodze powiatowej nr 1047F w miejscowości Bulin na wysokości zakładu drzewnego „TARTAK", jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych informuję, iż negatywnie opiniuję zaproponowaną przez Pana zmianę stałej organizacji ruchu.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, progi zwalniające można stosować w obszarze zabudowanym.
Jednocześnie informuję, iż zdaniem Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli nie ma realnego uzasadnienia do wprowadzenia progów zwalniających w zaproponowanym rejonie.
 

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania