Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

24/2021 - Montaż progów zwalniających na drodze powiatowej w miejscowości Bulin.

Numer: 117, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-05-27, data przekazania: 2021-05-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zygmunt Muszyński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Naczelnik Wydziału

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2021-06-07