Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

25/2021 - Udzielenie odpowiedzi na pytania dot. decyzji w sprawie odszkodowania.

Numer: 118, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-05-28, data przekazania: 2021-05-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Zwolski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Starosta Nowosolski, data odpowiedzi: 2021-06-07