Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

25/2021 - Udzielenie odpowiedzi na pytania dot. decyzji w sprawie odszkodowania.

Numer: 118, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-05-28, data przekazania: 2021-05-28

W związku z doniesieniem przez Pana Burmistrza Pawła Jagaska z dnia 6 maja 2021r, do Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli w sprawie rzekomej próby podmiany decyzji dotyczącej odszkodowań dla mieszkańców Studzieńca oraz wypowiedzi Pani Starosty podczas posiedzenia komisji wspólnych Rady Powiatu z dnia 25-05-2021r. w w/w sprawie mam następujące pytania:

  1. Na komisji wspólnej Rady Powiatu z dnia 25.05.2021r. poinformowała Pani, że została zlecona kontrola wewnętrzna w powyższej sprawie. Proszę o wyjaśnienie czy w korespondencji pomiędzy Starostwem Powiatowym a Burmistrzem Kożuchowa przesłane pisma wraz z załącznikami były podpisywane przez Panią?
  2. Jeśli faktycznie potwierdzi się, że wysyłana korespondencja była akceptowana Pani podpisami rozumiem, że posiadała Pani na każdym etapie wiedzę oraz przepływ, dokumentów w przedmiotowej sprawie. Czemu w takim razie ma służyć wspomniana kontrola wewnętrzna?
  3. Powołując się na wypowiedź rzecznika Starostwa Powiatowego proszę o wskazanie podstawy prawnej wskazującej na fakt, że Pani Starosta mogła sama zmienić kwotę wykazaną przez rzeczoznawcę majątkowego wynikającą z operatu szacunkowego.
  4. W decyzji z dnia 4.12.2020 znak GN 683172.2019 widnieją również mieszkańcy miejscowości Studzieniec (decyzja o której wspomina otwarcie Burmistrz Kożuchowa). Czy im też zostało zaproponowana podmiana decyzji??
  5. Proszę w związku z zaistniałą sytuacją o wyjaśnienie jak dokładnie powinna wyglądać procedura administracyjna w sprawie błędnie wydanej decyzji dlaczego nie została zastosowana ?
 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Zwolski radny KLUB RADNYCH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Starosta Nowosolski, data odpowiedzi: 2021-06-07

W odpowiedzi na interpelację z dnia 28.05.2021 informuję, że w przedmiotowej sprawie której dot. Pana pytania toczy się kontrola wewnętrzna oraz postępowanie w Prokuraturze Rejonowej w Nowej Soli.

Przedmiotem kontroli wewnętrznej jest sprawdzenie trybu postępowania i związanego z tym trybu obiegu dokumentów w sprawach związanych z rozbudową drogi powiatowej 1052F w Studzieńcu. Termin zakończenia kontroli to 30.06.2021. O wynikach kontroli poinformujemy Pana niezwłocznie.

uzupełnieni odpowiedzi z dnia 10.02.2022

W związku z interpelacją z dnia 28 maja 2021 roku informuję, że do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli wpłynęło pismo Prokuratury Rejonowej w Żaganiu z dnia 27 stycznia 2022 r.. informujące, że postępowanie w sprawie PR Ds 1822.2021 zakończyło się i decyzja merytoryczna jest prawomocna. W związku z powyższym nie ma przeciwwskazań do udostępnienia Protokołu z kontroli doraźnej (znak sprawy. KW.1711.1.2021).

W załączniku przekazuję zanonimizowaną kopię protokołu w sprawie sprawdzenia procedur i trybu postępowania w związku z inwestycją drogi powiatowej nr 1052F w miejscowości Studzieniec. Jednocześnie informuję, że protokół wraz z załącznikami dostępny jest w Biurze Rady.

Protokół z kontroli z dnia 30.06.2021

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania