Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

26/2021 - Montaż progów zwalniających na drodze powiatowej w miejscowości Bulin.

Numer: 119, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-06-18, data przekazania: 2021-06-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2021-06-22