Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

28/2021 - Wnoisek o rozwiązanie problemu z wodami opadowymi przy drogdze powiatowej w Miłakowie.

Numer: 121, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-06-23, data przekazania: 2021-06-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Kula radny KLUB RADNYCH JACEK MILEWSKI

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2021-07-29