Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

28/2021 - Wnoisek o rozwiązanie problemu z wodami opadowymi przy drogdze powiatowej w Miłakowie.

Numer: 121, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-06-23, data przekazania: 2021-06-23

W związku z prośbą o interwencję mieszkańców posesji znajdującej się w Miłakowie pod nr 52 zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie przyczyn i rozwiązanie problemu zalewania w/w posesji zlokalizowanej przy drodze powiatowej 1032F w Miłakowie.

Według relacji mieszkańców tejże posesji podczas ubiegłorocznej przebudowy drogi powiatowej w Miłakowie zastosowano przepusty drogowe o mniejszej średnicy niż dotychczas, co przy większych opadach deszczu powoduje zalewanie posesji wodami opadowymi. Fakt ten dokumentują załączonymi zdjęciami.

W związku z powyższym wnioskuję o rozwiązanie opisanego powyżej problemu.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Kula radny KLUB RADNYCH JACEK MILEWSKI

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2021-07-29

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli informuję, że zalanie posesji 52 w miejscowości Miłaków spowodowane zostały niedrożnością przepustu znajdującego się na rowie będącym we władaniu gminy Nowe Miasteczko pod zjazdem do posesji nr 52. Przepust zlokalizowany jest poza pasem drogowym drogi powiatowej i nie był objęty prowadzoną inwestycją. W celu rozwiązania problemu prowadzone są obecnie rozmowy z gminą Nowe Miasteczko w sprawie przebudowy w/w przepustu oraz rowu.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania