Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

29/2021 - Montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Odrzańskiej i Szerokiej w miejscowości Kielcz

Numer: 122, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-07-06, data przekazania: 2021-07-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Krzysztof Kołodziejczak

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-07-15