Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

29/2021 - Montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Odrzańskiej i Szerokiej w miejscowości Kielcz

Numer: 122, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-07-06, data przekazania: 2021-07-06

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców oraz w trosce o bezpieczeństwo i życie uczestników ruchu drogowego, poruszających się na drodze powiatowej w miejscowości Kielcz, ulica Odrzańska, proszę o montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Odrzańskiej i Szerokiej w miejscowości Kielcz ( zgodnie z załącznikiem).

Z informacji przekazywanych przez mieszkańców na wskazanym skrzyżowaniu znacznie utrudniona jest widoczność, a dodatkowa częste postoje samochodów- technicznych MZGK Nowa Sól podczas napraw przepompowni zlokalizowanej przy skrzyżowaniu, utrudniają widoczność uczestnikom ruchu.

 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Krzysztof Kołodziejczak

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-07-15

Mając na uwadze Pana interpelację otrzymaną dnia 06.07.2021 r. w sprawie zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1030F z drogą gminną ul. Odrzańską w miejscowości Kielcz, jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych informuję, iż tut. organ wystąpi z pismem do zarządcy drogi tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli w celu uzyskania opinii.

Jednocześnie informuję, iż o podjętych ustaleniach zostanie Pan poinformowany oddzielnym pismem.

Uzupełnienie odpowiedzi - 25.08.2021

Mając na uwadze Pana interpelację z dnia 06.07.2021 r. w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1030F ul. Odrzańska z drogą gminną ul. Szeroka w miejscowości Kiełcz tj. montaż lustra drogowego, jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych informuję, iż pozytywnie opiniuję zaproponowaną przez Pana zmianę stałej organizacji ruchu.

Jednocześnie informuję, iż Pana wniosek został zaakceptowany przez zarządcę drogi tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli.

W związku z powyższym tut. organ wystąpi z pismem do zarządcy drogi o wprowadzenie w/w zmiany organizacji ruchu.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania