Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

30/2021 - Montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Ciepielowskiej i Leśnej w miejscowości Nowe Żabno

Numer: 123, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-07-06, data przekazania: 2021-07-06

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców oraz w trosce o bezpieczeństwo i życie uczestników ruchu drogowego, poruszających się na drodze powiatowej w miejscowości Nowe Żabno, ulica Ciepielowska, proszę o montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Ciepielowskiej i Leśnej w miejscowości Nowe Żabno ( zgodnie z załącznikiem).

Z informacji przekazywanych przez mieszkańców na wskazanym skrzyżowaniu znacznie utrudniona jest widoczność, co zagraża bezpieczeństwu i życiu mieszkańców.

 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Krzysztof Kołodziejczak

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-07-14

Mając na uwadze Pana interpelację otrzymaną dnia 06.07.2021 r. w sprawie zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Ciepielowskiej i Leśnej w miejscowości Nowe Żabno tj. w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1045F  jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych informuję, iż pozytywnie opiniuję zaproponowaną przez Pana zmianę stałej organizacji ruchu.

Jednocześnie informuję, iż wprowadzenie powyższej zmiany w stałej organizacji ruchu zostało już zlecone zarządcy drogi.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania