Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

31/2021 - Ujęcie w Programie Rządowego Funduszu Polski Ład zadania inwestycyjnego pn. Budowa ścieżki rowerowej łączącej Gminę Bytom Odrzański z Miastem Nowa Sól

Numer: 124, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-07-19, data przekazania: 2021-07-19

Zwracam się z prośbą do Pani Starosty Powiatu Nowosolskiego Iwony Brzozowskiej o ujęcie w Programie Rządowego Funduszu Polski Ład zadania inwestycyjnego pn. Budowa ścieżki rowerowej łączącej Gminę Bytom Odrzański z Miastem Nowa Sól na odcinku od skrzyżowania Tarnów Byski/Bycz do granic Miasta Nowa Sól.

Znając plany Miasta Nowa Sól dotyczące przedłużenia ulicy Dolnośląskiej w Południowej Strefie Przemysłowej do drogi na Bytom Odrzański wnoszę o doprowadzenie ścieżki do tego właśnie miejsca i wpięcia jej do sieci ścieżek nowosolskich.

Powyższa ścieżka wpisuje się w sieć ścieżek rowerowych powiatu nowosolskiego. Połączy stolicę Gminy Bytom Odrzański z Nową Solą, stolicą powiatu nowosolskiego.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Intek radny KLUB RADNYCH JACEK MILEWSKI

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Rzecznik Prasowy, data odpowiedzi: 2021-08-02

W odpowiedzi na interpelację z dnia 19 lipca 2021 w temacie ujęcia w Programie Rządowego Funduszu Polski Ład zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej łączącej Gminę Bytom Odrzański z Miastem Nowa Sól na odcinku od skrzyżowania Tarnów Bycki/Bycz do granic Miasta Nowa Sól” informuję, że Zarząd Powiatu Nowosolskiego podjął już decyzję dotyczącą trzech wniosków, które zostały przygotowane i złożone do Programu. Złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji
w wskazanym przez Pana zakresie będzie możliwe w kolejnych edycjach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Pragniemy podkreślić, że Zarząd Powiatu Nowosolskiego jest na etapie tworzenia koncepcji ścieżek rowerowych łączących stolicę powiatu ze stolicami poszczególnych gmin. Tworzenie nowych ścieżek rowerowych to ważne zadania z punktu widzenia rozwoju regionu oraz poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Inwestycja, o której Pan pisze, doskonale wpisuje się w te założenia.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania