Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

32/2021 - Montaż lustra drogowego w Bytomiu Odrzańskim

Numer: 125, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-07-14, data przekazania: 2021-07-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Naczelnik Wydziału

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2021-07-22