Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

32/2021 - Montaż lustra drogowego w Bytomiu Odrzańskim

Numer: 125, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-07-14, data przekazania: 2021-07-14

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Naczelnik Wydziału

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2021-07-22

Mając na uwadze Pana interpelację z dnia 14.07.2021 r. w sprawie montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1435F ul. Ogrodowa - Żeromskiego z drogą gminną ul. Mickiewicza w miejscowości Bytom Odrzański, jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych informuję, iż. tut. organ wystąpi z pismem do zarządcy drogi tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli w celu uzyskania opinii.

Jednocześnie informuję, iż o podjętych ustaleniach zostanie Pan poinformowany oddzielnym pismem.

Uzupełnienie z dnia 16.08.2021 r.

Uzupełnienie z dnia 31.08.2021 r.

Mając na uwadze Pana interpelację z dnia 14.07.2021 r. w sprawie zamontowania lustra drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1435F ul. Żeromskiego - Ogrodowa z drogą gminną ul. Mickiewicza w miejscowości Bytom Odrzański, jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych informuję, iż z uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym tut. organ zleci zarządcy drogi wprowadzenie zaproponowanej przez Pana zmiany organizacji ruchu (montaż lustra).

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania