Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

33/2021 - Przecinka drzew przy pasie drogowym w Bytomiu Odrzańskim

Numer: 126, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Powiatu.
data wpływu: 2021-07-14, data przekazania: 2021-07-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2021-07-27