Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

36/2021 - Budowa chodnika oraz remot nawierzchni drogi powiatowej 1032F.

Numer: 129, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-07-23, data przekazania: 2021-07-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2021-08-03