Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

38/2021 - Emisja substancji niekorzystnych dla środowiska w Zakęciu.

Numer: 131, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-08-24, data przekazania: 2021-08-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bogumiła Gramza radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Referatu

Wydział merytoryczny: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, data odpowiedzi: 2021-09-06