Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

43/2021 - Wody opadowe na drodze powiatowej (ulica Ogrodowa) w Bytomiu Odrzańskim.

Numer: 136, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-09-02, data przekazania: 2021-09-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2021-09-13