Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

44/2021 - Udostępnienie projektu przebudowy drogi powiatowej 1435F.

Numer: 137, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-09-02, data przekazania: 2021-09-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2021-09-16