Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

45/2021 - Oczyszeczenie pasa drogi 1038F Nowe Miasteczko - Borów Polski - Borów Wielki

Numer: 138, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-09-08, data przekazania: 2021-09-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2021-09-13