Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

45/2021 - Oczyszeczenie pasa drogi 1038F Nowe Miasteczko - Borów Polski - Borów Wielki

Numer: 138, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-09-08, data przekazania: 2021-09-08

Proszę o podjęcie skutecznych działań polegających na wycince odrostów wraz ich karczowaniem, co umożliwi poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na w/w drodze.
Na całym odcinku drogi powiatowej występują liczne zakrzaczenia w przydrożnym rowie które w znacznym stopniu ograniczają widoczność (zwłaszcza brak widoczności zbliżającej się zwierzyny do drogi) oraz zmniejsza skrajnię drogi, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stan porośniętych poboczy (drzew, krzewów) wskazuje na wieloletnie zaniedbania ze strony zarządcy drogi, co obrazują załączone fotografie).
W związku z powyższym proszę o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2021-09-13

W odpowiedzi na interpelację w sprawie wycinki krzaków z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1038F na odcinku Nowe Miasteczko - Borów Polski Powiatowy Zarząd Dróg informuje że, w roku 2022 prowadzone będą prace związane z oczyszczeniem pasa drogowego drogi powiatowej z krzaków i samosiejek. Roboty te będą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania