Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

50/2021 - Wnioski do budżetu na 2022 rok.

Numer: 143, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Przewodniczący Rady Powiatu.
data wpływu: 2021-11-17, data przekazania: 2021-11-17

Interpelacja/Zapytanie

W sprawie wniosków skierowanych do budżetu na rok 2022

W związku z planowanym budżetem Powiatu Nowosolskiego na rok 2022 zwracam się z prośbą o przekazanie informacji odnośnie wniosków do budżetu na rok 2022 skierowanych do zarządu powiatu.

Proszę o informację jakie wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu Powiatu oraz wnioski o ujęcie zadań w budżecie na rok 2022 wpłynęły do zarządu i przez kogo były składane. Ponadto proszę o informację jakie wnioski zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2022.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Skarbnik Powiatu, data odpowiedzi: 2021-11-29

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wniosków skierowanych do budżetu na rok 2022 w załączniku przesyłam informację o wnioskach złożonych przez radnych.

W projekcie do budżetu na 2022 r. zostały ujęte następujące wnioski:

1. Budowa ścieżki rowerowej Nowa Sól - Siedlisko.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1048F w Mirocinie Górnym.

3. Rozbudowa drogi na 1053F w Broniszowie.

Wszystkie inwestycje ujęte we wnioskach są kontynuacją działań podjętych w roku 2021.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania