Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

55/2021 - Zorganizowanie spotkania w sprawie odbudowy rzeki - Kanał Kożuszna.

Numer: 148, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-11-26, data przekazania: 2021-11-26

W roku 2016 Rada Powiatu Nowosolskiego, Rada Miejska w Kożuchowie oraz Rada Gminy Nowa Sól podjęły uchwały w sprawie wyrażenia woli pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej dla inwestycji "Odbudowa rzeki Kożuszna w km 0+000 - 14+600". Pomimo moich inerpelacji i zapytań oraz korespondencji pomiędzy Starostwem Nowosolskim a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie we Wrocławiu sprawa do chwili obecnej nie została załatwiona. Odpowiedź z 2019, 2020 oraz ostatnia odpowiedź z października 2021 Wód Polskich nie gwarantują wykonania tego zadania podczas obecnej kadencji Rady.

Podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Powiatu Nowosolskiego w dniu 23 listopada 2021 r. została przedstawiona przez przedstawiciela Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informacja o stanie środowiska w powiecie nowosolskim na tle wyników badań monitoringowych przeprowadzonych w 2020 roku. Na podstawie klasyfikacji wskaźników jakości wód badanych w jcwp rzecznych na obszarze powiatu nowosolskiego Kożuszna została zaliczona w klasie elementów biologicznych z największym wskaźnikiem "4" oraz przekroczeniem wszystkich norm. Również w elementach fizykochemicznych (grupy 3.1-3.5) stwierdzono przekroczenie wszystkich wartości granicznych. Wody Kożusznej są dopływem Czarnej Strugi na której trwają prace inwestycyjne. Oczekiwane prace na Kożusznej spowodują poprawę jakości wód płynących do Czarnej Strugi i dalej do Odry.

W spotkaniu powinni wziąć udział oprócz przedstawiciela Wód Polskich przedstawiciele zainteresowanych samorządów.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zygmunt Muszyński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Referatu

Wydział merytoryczny: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, data odpowiedzi: 2021-12-07

W odpowiedzi na interpelację z dnia 26 listopada 2021 r. Starosta Nowosolski informuje, iż spotkanie w sprawie inwestycji pn. "Odbudowa Rzeki Kanał Kożuszna w km 0+000 - 14+600" zostanie zorganizowane przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w dogodnym dla wszystkich terminie.

Jednocześnie nadmieniam, iż odrębnym pismem zostanie Pan zaproszony na spotkanie w przedmiotowej sprawie.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania