Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

2/2022 - Inwestycja dot. obwodnicy Konradowa

Numer: 150, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-01-13, data przekazania: 2022-01-13

Temat: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050 F wraz z budową przyległego układu drogowego  w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 - kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz projektu POIIŚ 5.1-35 pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap   III"

W imieniu mieszkańców Gminy Otyń proszę o udzielenie informacji:

1. Na jakim etapie realizacji jest przedmiotowe postępowanie?
2. Kiedy nastąpi podpisanie umowy z wybranym wykonawcą?
3. Na kiedy jest planowane rozpoczęcie inwestycji oraz jej zakończenie?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bogumiła Gramza radny KLUB RADNYCH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2022-01-27

W nawiązaniu do prośby o udzielenie informacji na temat etapu realizacji obwodnicy Konradowa Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że inwestycja ta  znajduje się na etapie postępowania przetargowego.  W dniu 14.12.2021 r. złożone zostały trzy oferty. Oferta najkorzystniejsza zakłada wykonanie zadania na kwotę 15 283 646 zł z podziałem na: PKP w wysokości 4 415 180 zł oraz Powiat w wysokości 10 868 466 zł.

W sierpniu 2021 roku Powiat złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg swojej części zadania. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy informacji o rozstrzygnięciu naszego wniosku. Z uwagi na kluczowe znaczenie jakie ma w/w dofinansowanie w możliwościach sfinansowania przez Powiat swojej części zadania, nie możemy w chwili obecnej rozstrzygnąć przetargu na roboty i podpisać umowę z wykonawcą.

Aby nie unieważniać postępowania  przetargowego zwróciliśmy się do oferentów o zgodę na terminu przedłużenie związania z ofertą. Zgodę taką  otrzymaliśmy. Aktualnie, rozstrzygnięcie przetargu powinno nastąpić do 11.02.2022 r.

Terminy podpisania umowy i rozpoczęcia inwestycji uzależnione są od możliwości rozstrzygnięcia przetargu.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania