Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

3/2022 dot. zagrożenia wycięcia alei starych drzew między Otyniem i Zatoniem

Numer: 151, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-02-09, data przekazania: 2022-02-09

W związku z zwróceniem uwagi przez Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosolskiego na ostatnim posiedzeniu połączonych komisji rady powiatu nowosolskiego w sprawie zagrożenia wycięcia alei starych drzew i starego drzewostanu przy realizacji inwestycji budowy ścieżki rowerowej pomiędzy Otyniem i Zatoniem, którą ma realizować Powiat Nowosolski wnoszę o pilne przesłanie informacji ile drzew, w jakim wieku i w jakiej lokalizacji zostanie wyciętych.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2022-02-22

W nawiązaniu do interpelacji dotyczącej wycinki drzew, związanych z budową ścieżki rowerowej pomiędzy Otyniem a Zatoniem, Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że dokumentacja techniczna budowy wspomnianej ścieżki jest w trakcie wykonywania. Na podstawie dostępnej na tym etapie dokumentacji ustalono, że ilość drzew do wycinki na odcinku powiatu nowosolskiego wynosi 21 sz. a na odcinku Miasta Zielona Góra 6 szt.

Ilości te nie obejmują obszarów leśnych dla których Lasy Państwowe będą zobowiązane do wycinki drzew we własnym zakresie. Z uwagi na występowanie, na odcinku miejskim Zielonej Góry, cennych okazów drzew wspólnie z przedstawicielami Lasów Państwowych oraz Miasta Zielona Góra ustalono przebieg ścieżki w taki sposób aby w maksymalny sposób chronić te drzewa.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania