Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

4/2022 - Oczyszczenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1032F Bytom Odrz. - Miłaków

Numer: 152, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-02-14, data przekazania: 2022-02-14

Proszę o podjęcie skutecznych i ostatecznych działań polegających na kolejnej wycince odrostów wraz z ich karczowaniem, co umożliwi poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na drodze powiatowej 1032F.

Na całym odcinku drogi powiatowej występują liczne zakrzaczenia w przydrożnym rowie, które w znacznym stopniu ograniczają widoczność (zwłaszcza przy łukach drogi) zmniejszając skrajnię drogi, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2022-02-25

W odpowiedzi na interpelację Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli informuje, że w roku 2022 prowadzone będą prace związane z oczyszczeniem pasa drogowego drogi powiatowej nr 1032F na odcinku Bytom Odrzański - Miłaków z krzaków i samosiejek. Roboty te będą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania