Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

6/2022 - Naprawa pobocza drogi powiatowej nr 1433S Nowe Miasteczko - Konin - Borów Wielki

Numer: 154, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-02-14, data przekazania: 2022-02-14

Pobocze drogi powiatowej z roku na rok jest coraz w gorszym stanie, nadmierna eksploatacja pobocza powoduje jego obniżenie względem drogi, miejscami dochodzącą do kilkunastu centymetrów (odcinek od Nowego Miasteczka do Konina oraz od Konina do Borowa Wielkiego).

Wysoka krawędź asfaltu względem pobocza oraz zbyt wąska jezdnia powodują duże zagrożenie w poruszaniu się pojazdów. Kierowcy nie są w stanie omijać się bezpiecznie na tak wąskiej  drodze i dlatego też często wykonują niebezpieczne manewry, które niestety też kończą się uszkodzeniami samochodów, uszkodzeniami krawędzi jezdni oraz kolizjami.

Ponadto, w pierwszym kwartale 2021 roku w Borowie Wielkim były prowadzone prace związane z równaniem nawierzchni  poboczy. Niestety prace były prowadzone na niewielkim odcinku co nie rozwiązało problemu, dlatego po raz kolejny zwracam się z prośbą o utwardzenie oraz wyrównanie poboczy wzdłuż drogi powiatowej w Borowie Wielkim, które na dzień dzisiejszy stwarzają duże niebezpieczeństwo dla ruchu zarówno samochodowego jak i pieszego (brak chodników).

W związku z powyższym proszę o przeprowadzenie wizji lokalnej na w/w odcinku oraz podjęcie skutecznych działań w celu rozwiązania problemu z jakimi borykają się mieszkańcy.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2022-02-25

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli informuje, że problem niszczonego pobocza drogi może zostać rozwiązany przez utwardzenie pobocza betonem asfaltowym. Środki na ten cel nie zostały ujęte w budżecie PZD.

W ramach bieżącego utrzymania dróg w I półroczu 2022 roku zostaną wykonane prace związane z równaniem nawierzchni pobocza drogi powiatowej nr 1433F na odcinku Nowe Miasteczko - Borów Wielki.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania