Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

7/2022 - Wyczyszczenie koryta rzeki "Biała Woda" w Popęszycach

Numer: 155, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-02-14, data przekazania: 2022-02-14

W imieniu i na prośbę mieszkańców Popęszyc zwracam się z prośbą o interwencję dotyczącą uregulowania koryta rzeki Biała Woda w miejscowości Popęszyce.

W związku z odpowiedzią WR.ZPI.7.071.1.2021.MP gdzie informowali Państwo, że w roku 2021 zaplanowano prace konserwacyjne na odcinku w km 11+502-16+600 w ramach których wykonane zostanie wykoszenie z wygrabieniem porostów na skarpach, usunięcie roślin pływających itp.

 Z informacji przekazanych od mieszkańców oraz sołtysa miejscowości Popęszyce dowiadujemy się, że niestety prace na tym terenie się nie odbywały bądź były przeprowadzone w sposób który nie rozwiązał problemu, dalej na dzień dzisiejszy stan rzeki zagraża pobliskim terenom. W pobliżu w/w cieku wodnego zlokalizowane są zabudowania mieszkalne i gospodarcze oraz drogi. W sytuacji intensywnych opadów deszczu czy wiosennych roztopów grozi naruszeniem stabilności terenu a przede wszystkim zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.

W związku z  powyższym proszę o podjęcie działań lub skierowanie sprawy do odpowiedniego organu.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2022-02-24

Zawiadomienie
Na podstawie art.65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), oraz Uchwały Zarządu Powiatu Nowosolskiego Nr 99/2017 r. postanawia się: przekazać według właściwości interpelację Radnego Powiatu Nowosolskiego Pana Grzegorza Zwarycza z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie uregulowania koryta rzeki Biała Woda w miejscowości Popęszyce gmina Nowa Miasteczko.

Uzasadnienie
Zgodnie z art.65 § 1 Kpa, jeżeli organ administracji publicznej, do którego wniesiono podanie , jest niewłaściwy przekazuje je do organu właściwego. Wniesione podanie dotyczy rzeki Biała Woda i zgodnie z obowiązującymi przepisami do załatwienia sprawy właściwy jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Zarząd zlewni w Zielonej Górze.

 

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania