Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

8/2022 - Etap prac zainicjowanych interpelacjami w roku 2021

Numer: 156, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-02-14, data przekazania: 2022-02-14

Proszę o udzielenie informacji na temat interpelacji zainicjowanych w roku 2021 na jakim są etapie termin rozpoczęcia bądź termin zakończenia prac.

1. interpelacja z dnia 2 września 2021 r.
W sprawie zalewania posesji przy ul. Ogrodowej 14  w Bytomiu Odrzańskim 
Odpowiedź PZD.5040.52.2021.OD

2. interpelacja z dnia 8 września 2021 r.
W sprawie wycinku krzaków z pasa drogi powiatowej 1038F Nowe Miasteczko - Borów Polski
Odpowiedź PZD.5040.21.2021.OD

3. interpelacja z dnia 2 września 2021 r.
W sprawie zapadnięcia się odcinka drogi powiatowej 1435F - (Bytom Odrzański - Nowe Miasteczko)
Odpowiedź PZD.5040.54.2021.OD

4. interpelacja z dnia 4 lutego 2021 r.
W sprawie oczyszczenia pasa drogowego na drodze  numer 1435F Bytom Odrzański - Nowe Miasteczko
Odpowiedź PZD.5040.6.2021.OD

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2022-02-25

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną w dniu 14.02.2022 roku w sprawie prac zainicjowanych interpelacjami w roku 2021 Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli informuje, że:

- został opracowany projekt techniczny przebudowy ulicy Ogrodowej, w projekcie uwzględniono poprawę odwodnienia posesji przy ulicy Ogrodowej 14,

- została podpisana umowa z wykonawcą na wycinkę krzaków i samosiejek z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1038F na odcinku Nowe Miasteczko - Borów Wielki i nr 1435F na odcinku Bytom Odrzański - Nowe Miasteczko, roboty zgodnie z umową zostaną wykonane w roku 2022

- zaniżenie jezdni na odcinku drogi nr 1435F na wysokości przepustu ze względu na duże koszty związane z przebudową przepustu nie zostało wykonane w roku 2021. w 2022 roku w zależności od możliwości finansowych zaniżenie to zostanie zlikwidowane poprzez przebudowę przepustu i wyrównanie nawierzchni lub przez samo wyrównanie nawierzchni.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania