Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

10/2022 - Koryto rzeki "Biała Woda" w Rejowie

Numer: 158, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-02-14, data przekazania: 2022-02-14

W związku z pismem otrzymanym od Pani Sołtys miejscowości Rejów XX zwracam się z pytaniem.

- Czy Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie Zarząd zlewni w Zielonej Górze wykonało udrożnienia i czyszczenia koryta rzeki Biała Woda w gminie Nowe Miasteczko przepływającej przez miejscowości Rejów. W roku 2021 rzeka nadal była zarośnięta. Pomimo, że został wyłoniony wykonawca robót, a termin zakończenia prac planowany był do 30.11.2020. Proszę również o informację co jaki czas takie prace udrażniające oraz czyszczenie rzeki jest wykonywane.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań lub skierowanie sprawy do odpowiedniego organu.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2022-02-24

Zawiadomienie
Na podstawie art.65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), oraz Uchwały Zarządu Powiatu Nowosolskiego Nr 99/2017 r. postanawia się: przekazać według właściwości interpelację Radnego Powiatu Nowosolskiego Pana Grzegorza Zwarycza z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie udrożnienia i oczyszczenia koryta rzeki Biała Woda na terenie gminy Nowe Miasteczko.

Uzasadnienie
Zgodnie z art.65 § 1 Kpa, jeżeli organ administracji publicznej, do którego wniesiono podanie , jest niewłaściwy przekazuje je do organu właściwego. Wniesione podanie dotyczy rzeki Biała Woda i zgodnie z obowiązującymi przepisami do załatwienia sprawy właściwy jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Zarząd zlewni w Zielonej Górze.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania