Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

15/2022 - petycji złożonej do Starosty Nowosolskiego dot. składowiska w Zakęciu

Numer: 163, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-04-20, data przekazania: 2022-04-21

Dzień dobry.

Bardzo proszę o przekazanie mojego zapytania do Zarządu Powiatu o podanie informacji czy w sprawie zawartej w przedmiotowej petycji były podjęte w ostatnim czasie jakieś działania ze strony Starostwa a jeśli tak to jakie?

petycja mieszkańców Zakęcia

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Ziarek radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z up. Starosty Członek Zarządu

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data odpowiedzi: 2022-04-26

Odpowiadając na zapytanie informuję, że działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego związane z usunięciem skutków wycieku substancji ropopochodnych na terenie górotworu w Zakęciu zakończyły się.

W ramach doraźnych działań po zatamowaniu wycieku, zebrano 1200 l do przenośnych zbiorników. Miejsce zostało zabezpieczone folią  przed wydostaniem się oparów na zewnątrz. Stwierdzone zostało zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia mieszkańców Zakęcia. Decyzją Zespołu podjęto poszukiwanie specjalistycznej firmy zajmującej się usuwaniem skażeń.

Po dokonaniu ustaleń i wstępnych badaniach, do prac zapobiegawczych przystąpiła firma PROTE Technologie dla Środowiska, która usunęła skażony grunt i substancję w pojemnikach.  Wyniki ostatecznych badań pobranych próbek potwierdziły brak skażenia gruntu.

Na posiedzeniu Zespołu w dniu 31 marca 2022 r.  z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, firmy PROTE Technologie dla Środowiska, Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu podsumowane zostały działania podejmowane w zakresie zarządzania kryzysowego po wycieku substancji ropopochodnych w Zakęciu.

Obecnie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi rozmowy z firmą zajmującą się likwidacją instalacji. Firma ta ma wykonać niezbędne pomiary i dokonać wyceny kosztów wykonania zabezpieczenia.

W związku z istniejącymi zawiłościami prawnymi dotyczącymi sytuacji spółki DPV Service z siedzibą w Warszawie, która jest użytkownikiem wieczystym działki w Zakęciu 36 D, Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu podjął działania zmierzające do wykonania zastępczego w celu likwidacji składowiska.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania