Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

17/2022 - Brak odpowiedzi na pismo złożone przez mieszkańca Kożuchowa.

Numer: 165, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-06-06, data przekazania: 2022-06-07

Dotyczy: braku udzielenia odpowiedzi przez Starostę Nowosolskiego na pismo złożone 06.04.2022 r. przez mieszkańca Kożuchowa P. xxxx

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie faktu długiego okresu oczekiwania na odpowiedź ze strony Starosty na pismo P. xxxx z dnia 06.04.2022 r. (kopia pisma w załączeniu). Poruszany temat dotyczy planowanej budowy domu. Brak odpowiedzi powoduje niepewność w powyższej sprawie. Inflacja oraz coraz droższe materiały budowlane stwarzają realną możliwość z rezygnacji zapoczątkowanych inwestycji. Dlatego tak ważne jest podejmowanie i udzielanie jak najszybszych odpowiedzi o które proszę w imieniu zainteresowanego.

załączniki do zapytania

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zygmunt Muszyński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta

Wydział merytoryczny: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, data odpowiedzi: 2022-06-07

W odpowiedzi na Pana zapytanie skierowane w dniu 06 czerwca 2022 r. dotyczące braku udzielenia odpowiedzi przez Starostę Nowosolskiego na pismo złożone 06.04.2022 r. przez mieszkańca Kożuchowa tut. organ informuje, że Starosta Nowosolski prowadzi sprawę i jest na etapie gromadzenia niezbędnej dokumentacji. Na chwilę obecną Wydział oczekuje na dokumenty, gdyż wystąpił z pismem do Sądu Rejonowego Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze o przekazanie niezbędnych dokumentów dot. majątku wykreślonego z KRS Spółdzielni, celem dalszego procedowania sprawy.

Jednocześnie informuję, że wnioskodawca został poinformowany o sprawie odrębnym pismem.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania