Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

20/2022 - Zaleganie wód opadowych na drodze powiatowej.

Numer: 168, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-07-19, data przekazania: 2022-07-19

W związku z prośbą o interwencję. Proszę o podjęcie działań w celu wyeliminowania przyczyn i rozwiązania problemu zalewania posesji przy ulicy Ogrodowej 14 w Bytomiu Odrzańskim.

W efekcie ostatnich intensywnych opadów woda płynąca drogą powiatową (ulica Ogrodowa) przelewa się przez chodnik i płynie wprost na działkę oraz budynek mieszkalny. Powodem przelania się wody przez chodnik może być zbyt niskie usytuowanie krawężnika przy studzienkach.

W odpowiedzi z dnia 13.09.2021 r. pismo numer PZD.5040.52.2021.OD Powiatowy Zarząd Dróg informował że, w IV kwartale 2021 roku zleci wykonanie prac (podniesienie krawężnika oraz przedłożenie zjazdu i chodnika) mających na celu zabezpieczenie posesji przez zalewaniem wodami deszczowymi spływającymi ulicą Ogrodową.

Niestety do dnia dzisiejszego sprawa nie została rozwiązana.

Mieszkańcy mają świadomość tego, że jest gotowy projekt przebudowy ulicy oraz czynione są starania odnośnie dofinansowania na te zadania, lecz zanim dojdzie do realizacji może to potrwać kilka lat, coraz częstsze załamania pogody, prowadzą do ciągłego zalewania posesji. Fakt ten dokumentują załączone zdjęcia z sytuacji, która miała miejsce 1 lipca br.

Proszę o jak najszybsze podjęcie działań zapobiegających dalszym szkodom na posesji.

/pliki/powiatnowosolski/pliki/ponowne%20zapytanie.pdf

W związku z odpowiedzią otrzymaną dnia 2 sierpnia br. w której jest informacja że "Powiatowy Zarząd Dróg" odstąpił od wykonania robót związanych z zabezpieczeniem posesji nr 14 przed zalewaniem.

Proszę o informację:

1. W jaki sposób zarządca drogi zabezpieczy zalewaną posesję do momentu przebudowy ulicy Ogrodowej?

2. Kto poniesie koszty osuszania budynków? - ściana budynku jest z tego powodu zawilgocona, kolejne zalewania posesji powodują dalsze jej degradacje.

3. Kiedy były przeprowadzone prace polegające na czyszczeniu studzienek odprowadzających wody opadowe (przed posesją znajdują się 2)

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2022-08-02

W odpowiedzi na Pana interpelację informuje że,  w związku z planowaną przebudową ulicy Ogrodowej  w roku 2021  Powiatowy Zarząd Dróg odstąpił od  wykonania robót związanych z zabezpieczeniem posesji nr 14 przed zalewaniem.

Problem zalewania posesji nie zostanie rozwiązany poprzez przebudowę zjazdu. Zalewanie posesji następuje w trakcie intensywnych opadów na skutek ograniczonej chłonności podłoża studni chłonnych.   Planowana przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej powinna rozwiązać kwestię odprowadzenia wód opadowych z terenu drogi .

Powiatowy Zarząd Dróg w roku bieżącym ponownie wystąpi o dofinansowanie przebudowy ulicy Ogrodowej. Jednocześnie informuję ,że zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Bytom Odrzański, a Powiatem Nowosolskim finansowanie wkładu własnego zapewnia Gmina Bytom Odrzański.

/pliki/powiatnowosolski/pliki/20_1_odp.pdf

W odpowiedzi na Pana interpelację Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli informuję, że w związku z planowaną przebudową ulicy Ogrodowej w roku 2023 PZD odstąpił od wykonania robót związanych z zabezpieczeniem posesji nr 14 przed zalewaniem.

Oczyszczenie studzienek odprowadzających wodę zostało zlecone i wykonane w miesiącu czerwcu br. i zostanie ponownie wykonane do końca miesiąca września br.

Powiatowy Zarząd Dróg nie ma wpływu na występowanie ekstremalnych warunków atmosferycznych - intensywnych opadów deszczu, które przyczyniają się do zalewania posesji nr 14 i nie ponosi odpowiedzialności za ich występowanie.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania