Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

22/2022 - Utwardzenie pobocza drogi powiatowej w Borowie Wielkim.

Numer: 170, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-07-29, data przekazania: 2022-08-01

Wnoszę o utwardzenia pobocza na drodze powiatowej w Borowie Wielkim na odcinku wskazanym na załączonej mapce. W ramach bieżącego utrzymania Powiatowy Zarząd Dróg wielokrotnie realizował prace związane zabezpieczeniem najbardziej newralgicznych miejsc. Jednak warunki atmosferyczne i ruch samochodowy powodują, że problem cały czas powraca.

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników drogi wskazane jest podjęcie działań, które pozwolą skutecznie rozwiązać problem niezabezpieczonego pobocza w Borowie Wielkim.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Intek radny KLUB RADNYCH JACEK MILEWSKI

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2022-08-08

W odpowiedzi na interpelację Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli informuje, że w IV kwartale 2022 roku prowadzone będą prace związane z utwardzeniem pobocza drogi powiatowej nr 1433F w miejscowości Borów Wielki. Roboty te będą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania