Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

24/2022 - Oczyszczenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1033F Wierzbnica - Bonów.

Numer: 171, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-08-11, data przekazania: 2022-08-12

Proszę o podjęcie skutecznych i ostatecznych działań polegających na kolejnej wycince odrostów wraz z ich karczowaniem, co umożliwi poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na drodze powiatowej 1033F.

Na odcinku drogi powiatowej występują liczne zakrzaczenia w przydrożnym rowie, które w znacznym stopniu ograniczają widoczność (zwłaszcza brak widoczności zbliżającej się zwierzyny do drogi) oraz zmniejszają skrajnię drogi , co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej.

 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2022-08-23

W odpowiedzi na Pana interpelację Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli informuje że, prace związane z oczyszczeniem drogi powiatowej nr 1033F relacji Wierzbnica - Bonów polegające na wycince odrostów krzaków oraz wykonaniem karczowania będą wykonane do końca rok 2022 w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania