Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

27/2022 - Sytuacja ekologiczna na rzece Odrze.

Numer: 174, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-08-12, data przekazania: 2022-08-12

W związku z dramatyczną sytuacją na rzece Odrze, noszącą znamiona katastrofy ekologicznej, zwracam się z następującymi pytaniami do Zarządu Powiatu Nowosolskiego:

- czy w przedmiotowej sprawie spotkał się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, jeżeli tak to jakie zostały podjęte działania?

- czy podjęta została przez Zarząd Powiatu Nowosolskiego interwencja do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz wszystkich innych instytucji, które odpowiadają za stan wód i ochronę środowiska?

- czy jest przewidziane wspólne działanie w powyższej sprawie w ramach Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Stokłosa radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data odpowiedzi: 2022-08-23

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 12 sierpnia 2022 r. na temat sytuacji na rzece Odra informuję, że decyzje Zarządu Powiatu Nowosolskiego były adekwatne do sytuacji na nowosolskim odcinku rzeki Odry. Bezpośrednio po zakończonym spotkaniu z Wojewodą Lubuskim, w piątek rano 12 sierpnia 2022 r., w którym uczestniczyli lubuscy włodarze gmin i powiatów, odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego w celu precyzyjnego określenia zakresu działań na rzece Odrze, w związku z zaistniałą sytuacją. Pierwszy komunikat WIOŚ w tej sprawie dotarł do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli 10 sierpnia 2022 r.

Do uczestnictwa w spotkaniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostali zaproszeni przedstawiciele służb oraz organizacji pozarządowych biorących udział w działaniach na rzece Odrze. Z uzyskanych informacji ustalono, że służby na bieżąco raportują o wynikach swoich działań i badań laboratoryjnych na nowosolskim odcinku Odry służbom wojewódzkim a ich wyniki podawane są do publicznej wiadomości. Sytuacja na naszym odcinku rzeki diametralnie odbiega od katastrofy ekologicznej do jakiej doszło w dolnym odcinku Odry. Dlatego podejmowane działania musiały być w tym zakresie wprost proporcjonalne do okoliczności.

W powyższej sprawie nie jest przewidziane wspólne działanie Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania