Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

28/2022 - Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego nt. sytuacji na rzece Odrze.

Numer: 175, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-08-16, data przekazania: 2022-08-16

Zatrucie Odry to niewątpliwa katastrofa ekologiczna. Wciąż nie ustalono, co konkretnie mogło doprowadzić do zanieczyszczenia rzeki i śmierci ton ryb. W ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli w tym temacie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego . W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Nowosolskiego, Miasta Nowa Sól, policji, straży pożarnej, prokuratury, sanepidu, WOPR, weterynarii oraz straży rybackiej.

W związku z tym spotkaniem proszę o udzielenie informacji:

1. Czy Wójtowie/Burmistrzowie nadodrzańskich terenów byli poinformowani o tym spotkaniu?
 Jeżeli TAK to proszę o ewentualną odpowiedź o powody nieobecności?
 Jeżeli NIE to proszę podać powód oraz przyczynę dlaczego nie poinformowano włodarzy o tak ważnym spotkaniu?

2. Czy jest stały kontakt z wszystkimi włodarzami odnośnie sytuacji panującej na Odrze?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Kryzysowego, data odpowiedzi: 2022-08-23

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że samorządowcy powiatu nowosolskiego nie byli poinformowani o Komisji Bezpieczeństwa Powiatu Nowosolskiego dnia 12 sierpnia 2022 r.. Ww Komisja odbyła się bezpośrednio po wideokonferencji Wojewody Lubuskiego z lubuskimi samorządowcami, w której uczestniczyli wszyscy włodarze gmin powiatu nowosolskiego i przedstawiciele Starostwa. Na posiedzeniu Komisji była szczegółowo omawiana sytuacja na całym odcinku Odry. Reakcja na sytuację na powiatowym odcinku Odry była adekwatna do zaistniałej sytuacji. W pierwszej kolejności Komisja skupiła się na wysłuchaniu sprawozdania wszystkich służb działających na rzece Odrze. Ustalone zostały zakresy działań na poziomie Starostwa. Jednocześnie był to także czas na działania włodarzy w ramach własnych gmin, tym bardziej, że do tej pory nie było żadnych informacji z gminnych zespołów reagowania kryzysowego. Przypominam, że komunikat WIOŚ, Wojewody Lubuskiego, RDOŚ, czyli organów bezpośrednio odpowiedzialnych za likwidację zagrożeń zwróciły się z prośbą do wszystkich włodarzy o bezpośrednie zgłaszanie wszelkich potrzeb służbom wojewódzkim.

Dnia 16 sierpnia 2022 r. zostało zorganizowane posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego , w którym uczestniczyli przedstawiciele nadodrzańskich gmin. Spotkanie miało formę sprawozdawczą i potwierdziło stabilną sytuację na powiatowym odcinku Odry. Jednocześnie osoby zaangażowane w patrolowanie Odry potwierdziły wciąż niewielką ilość śniętych ryb na naszym odcinku rzeki (łącznie ok. 50 kg). Zgodnie z umową przedstawiciele organizacji pozarządowych dzięki wsparciu miasta Nowa Sól otrzymali środki na niezbędne rzeczy potrzebne do pracy w ramach wykonywanych patroli oraz na paliwo. Ustalono dalszy ciąg monitoringu na powiatowym odcinku rzeki przez służby, Straż Rybacką, PZW, WOPR.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania