Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

29/2022 - Wsparcie finansowe i sprzętowe dla organizacji działających na rzecz ratowania rzeki Odry.

Numer: 176, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-08-23, data przekazania: 2022-08-23

W związku z katastrofą ekologiczną na rzece Odrze, jak również mając na uwadze,  że to członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego , Społecznej Straży Rybackiej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz społecznicy - byli na miejscu dramatu jako pierwsi, zwracam się z pytaniem do Zarządu Powiatu Nowosolskiego:

- czy Zarząd Powiatu Nowosolskiego rozważa możliwość wsparcia finansowego i sprzętowego Społecznej Straży Rybackiej, WOPR, Polskiego Związku Wędkarskiego, działających na terenie Powiatu Nowosolskiego?

Warto nadmienić, że Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 22 sierpnia br. przekazał pomoc sprzętową dla Społecznej Straży Rybackiej w nadodrzańskich powiatach.

W związku z powyższym proponuję, aby Zarząd Powiatu Nowosolskiego wyasygnował środki finansowe na zakup najpotrzebniejszego sprzętu dla w/w organizacji, które od pierwszych godzin były zaangażowane w podejmowanie działań na rzecz ratowania Odry, a co za tym idzie - całego ekosystemu. Przyznane wsparcie sprzętowe i finansowe będzie wyrazem podziękowania i szacunku względem wspomnianych osób, a przede wszystkim zabezpieczy niezbędne potrzeby jednostek.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Stokłosa radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Starosta Nowosolski, data odpowiedzi: 2022-09-06

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 22 sierpnia 2022 r. nt. wsparcia finansowego i sprzętowego dla organizacji działających na rzecz ratowania rzeki Odry w związku z katastrofą ekologiczną, uprzejmie informuję, co następuje: podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego w dniu 12 sierpnia 2022 r. szczegółowo omówiono sytuację na całym odcinku Odry, ustalono również potrzeby sprzętu i wyposażenia niezbędnego do zabezpieczenia ewentualnych działań na rzece Odrze przewidzianych dla Straży Rybackiej, Polskiego Związku Wędkarskiego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Ligi Obrony Kraju w postaci worków plastikowych, rękawic gumowych, maseczek ochronnych, oraz paliwa do łodzi motorowych. Dodatkowo ustalono, że zamówienie zostanie przygotowane i dostarczone służbom przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli a koszty zamówienia pokryje Miasto Nowa Sól. Wskazane potrzeby zostały zrealizowane.

Ponadto informuję, że wszystkie potrzeby są na bieżąco omawiane na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego i Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania