Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

30/2022 - Stworzenie kalendarza na 2023 rok z wizerunkiem dzielnicowych KPP w Nowej Soli.

Numer: 177, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-08-26, data przekazania: 2022-08-26

"Kalendarz na 2023 rok, którego bohaterami będą dzielnicowi KPP w Nowej Soli"

Jestem przekonany,  że jest społeczne zapotrzebowanie na taki projekt. Kalendarz będzie pełnił swoją rolę oczywistą, ale także prezentując zdjęcia policjanta w ciekawym miejscu jego rejonu służbowego, informację jaki teren obejmuje jego rejon służbowy, numer telefonu do dzielnicowego, informacje kiedy, gdzie, w jakich godzinach przyjmuje mieszkańców. Kalendarz zbliży interesantów do dzielnicowego i będzie pomocny dla osób starszych, którzy mają ograniczony dostęp do internetu. Kalendarz powinien trafić do mieszkańców powiatu, gmin, urzędów.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Galerczyk wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Starosta Nowosolski, data odpowiedzi: 2022-09-06

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 26.08.2022 r. dot. kalendarza na 2023 r. z wizerunkami dzielnicowych KPP w Nowej Soli informuję, że został on przesłany do Komendanta Powiatowego Policji w Nowej Soli celem zajęcia stanowiska w powyższej sprawie.

W odpowiedzi insp. Grzegorz Karpiński podał, że Policja zawsze popiera wszelkie inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednakże odnosząc się do inicjatywy stworzenia kalendarza na 2023 r. z dzielnicowymi i ich wizerunkami należy zwrócić uwagę, że na tych stanowiskach następują dość częste zmiany, zarówno przez zajmowanie stanowisk dzielnicowych przez nowych policjantów, jak i zmiany dzielnic.

Już na wstępie projektowania i tworzenia tego rodzaju materiału informacyjno - promocyjnego mógłby on przynajmniej w części się zdeaktualizować, nie mówiąc już o okresie rocznym obowiązywania kalendarza, co graniczyłoby z pewnością.

Skoro główną ideą funkcjonowania kalendarza jest informowanie użytkowników o aktualnych danych na temat dzielnicowych, ich rejonów służbowych i danych kontaktowych, to może on nie spełniać swojej funkcji już po krótkim czasie, a tym samym wprowadzać dezinformację. Dodatkowo należy pamiętać o stosownych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, aby móc wykorzystać wizerunek policjantów we wskazanym materiale.

W związku z powyższym Komendant Powiatowy Policji w Nowej Soli kierując się warunkiem ekonomicznym oraz celowościowym nie poparł tej inicjatywy we wskazanej formie. Jednocześnie nadmienił, że osoby które nie korzystają z intemetu mogą aktualne dane dzielnicowych uzyskać telefonicznie lub osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Nowej Soli czy Komisariacie Policji w Kożuchowie.

W związku z tym, że opinia KPP w Nowej Soli jest kluczowa, Starosta Nowosolski nie popiera Pana wniosku dotyczącego wydania materiału informacyjno - promocyjnego w postaci kalendarza na na 2023 r. w zaproponowanym kształcie.

 

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania