Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

23/2022 - Zapytanie nt. zalegania wód opadowych na drodze powiatowej w Bytomiu Odrzańskim [dot. interpelacji Nr 20/2022]

Numer: 178, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-08-11, data przekazania: 2022-08-12

W związku z odpowiedzią otrzymaną dnia 2 sierpnia br. w której jest informacja że "Powiatowy Zarząd Dróg" odstąpił od wykonania robót związanych z zabezpieczeniem posesji nr 14 przed zalewaniem.

Proszę o informację:

1. W jaki sposób zarządca drogi zabezpieczy zalewaną posesję do momentu przebudowy ulicy Ogrodowej?

2. Kto poniesie koszty osuszania budynków? - ściana budynku jest z tego powodu zawilgocona, kolejne zalewania posesji powodują dalsze jej degradacje.

3. Kiedy były przeprowadzone prace polegające na czyszczeniu studzienek odprowadzających wody opadowe (przed posesją znajdują się 2)

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2022-08-25

W odpowiedzi na Pana interpelację Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli informuję, że w związku z planowaną przebudową ulicy Ogrodowej w roku 2023 PZD odstąpił od wykonania robót związanych z zabezpieczeniem posesji nr 14 przed zalewaniem.

Oczyszczenie studzienek odprowadzających wodę zostało zlecone i wykonane w miesiącu czerwcu br. i zostanie ponownie wykonane do końca miesiąca września br.

Powiatowy Zarząd Dróg nie ma wpływu na występowanie ekstremalnych warunków atmosferycznych - intensywnych opadów deszczu, które przyczyniają się do zalewania posesji nr 14 i nie ponosi odpowiedzialności za ich występowanie.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania