Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

32/2022 - Stan chodnika drogi 1032F bytom Odrzański - Wierzbnica.

Numer: 180, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-08-31, data przekazania: 2022-08-31

Dotyczy: stanu chodnika położonego wzdłuż drogi powiatowej 1032F Bytom Odrzański - Wierzbnica.

Proszę o podjęcie działań oczyszczenia ww chodnika z chwastów i traw.

Chodnik w wielu miejscach pokryty jest chwastami co utrudnia poruszanie się zarówno pieszych jak i rowerzystów. Chwasty stanowią największe zagrożenie dla funkcjonalności chodnika, gdyż mogą poszerzać szczeliny pomiędzy poszczególnymi kostkami, a także powodować ubytki w materiale. Ponadto przerastająca obrzeża chodnika trawa i chwasty zmniejsza światło ciągu pieszego chodnika. Zdjęcia w załączeniu.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań w celu poprawy estetyki i funkcjonowania chodnika.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2022-09-06

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli w odpowiedzi na w/w pismo informuję, że w IV kwartale wykona prace związane z oczyszczeniem chodnika z chwastów na odcinku Bytom Odrzański - Wierzbnica. Roboty te będą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania