Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

34/2022 - Przystanek autobusowy przy skrzyżowaniu dróg 1433F i 1038F.

Numer: 182, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-09-05, data przekazania: 2022-09-05

W związku z zakończoną inwestycją przebudowy skrzyżowania w Borowie Wielkim zwracam się z prośbą o postawienie wiat przystankowych. Obecnie oznaczone przystanki nie posiadają wiat przystankowych. Przed przebudową skrzyżowania wiata przystankowa w obrębie skrzyżowania istniała. Niestety jak do tej pory pasażerowie nie mają możliwości schronienia się w oczekiwaniu na autobus. Pasażerowie są narażeni na niedogodności związane z trudnymi warunkami atmosferycznymi /silne wiatry, opady deszczu w tym nawalne itp./ Obecnie jest coraz więcej dni deszczowych i zimnych oraz większy ruch jeżeli chodzi o komunikację (rozpoczął się rok szkolny) dlatego też temat wymaga możliwie szybkiej interwencji. W imieniu swoim i mieszkańców z góry dziękuję. Zwracam się również z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytanie w jakim czasie zostaną zamontowane wiaty przystankowe (szczególnie chodzi o przystanek w obrębie skrzyżowania).

Ponadto proszę zwrócić uwagę na chodniki przy skrzyżowaniu (w załączeniu zdjęcie). Po kilku miesiącach użytkowania stan chodnika wymaga poprawy.

/fotografia chodnika/

Dodatkowe pytanie ustne, zadane podczas XLIX sesji w dniu 30.09.2022 r.:

Grzegorz Zwarycz: „ We wrześniu składałem interpelację odnośnie wiat przystankowych w Borowie Wielkim, oczywiście otrzymałem odpowiedź, że to nie jest organ, do którego skierowałem. Odnośnie tych organów właściwych, odnośnie tych wiat, że to Gmina Nowe Miasteczko powinna postawić. Ja dla przypomnienia powiem, że tam wiata przystankowa istniała, po przebudowie tego skrzyżowania ta wiata została usunięta. Chciałbym się dowiedzieć co się z tą wiatą stało, dlaczego nie można byłoby jej z powrotem zamontować, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, skoro mnie państwo kierujecie, że Gmina Nowe Miasteczko ma postawić te wiaty to dlaczego się państwo chwalicie w gazetach, że powstaną podczas przebudowy

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2022-09-07

  1. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli. Na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego postanawiam przekazać wg właściwości interpelację radnego Grzegorza Zwarycza z dnia 05 września 2022 r. w sprawie drogi powiatowej nr 1433F i 1038F w miejscowości Borów Wielki w zakresie uwag dotyczących chodnika. Zgodnie z art. 65 § 1 kpa jeżeli organ administracji publicznej, do którego wniesiono podanie jest niewłaściwy, przekazuje je do właściwego. Ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządca drogi utrzymuje nawierzchnię dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, postanowiono jak wyżej.
  2. Burmistrz Nowego Miasteczka. Na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego postanawiam przekazać wg właściwości interpelację radnego Grzegorza Zwarycza z dnia 05 września 2022 r. w sprawie drogi powiatowej nr 1433F i 1038F w miejscowości Borów Wielki w zakresie postawienia wiat przystankowych. Zgodnie z art. 65 § 1 kpa jeżeli organ administracji publicznej, do którego wniesiono podanie jest niewłaściwy, przekazuje je do właściwego. Ponieważ zgodnie z art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie drogowym do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsc, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg, postanowiono jak wyżej.
  3. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli w odpowiedzi na złożoną interpelację informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym art. 18 do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsc, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg. Uwagi dotyczące chodnika zostały przekazane do wykonawcy robót związanych z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Borów Wielki. Roboty związane z naprawą chodnika zostaną wykonane w ramach gwarancji.

/pliki/powiatnowosolski/pliki/34_1_2_odp.pdf

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania