Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

38/2022 - Uporządkowanie terenu - dz. nr 134/2 w Podbrzeziu Dolnym

Numer: 186, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-10-28, data przekazania: 2022-10-28

W związku ze zgłoszeniem mieszkańców Podbrzezia Dolnego zwracam się o uporządkowanie terenu - działka nr 134/2 - obręb 1. Obecnie na działce zalegają sterty wyciętych gałęzi a teren porośnięty jest wysoką trawą oraz chwastami. Proszę o pilną interwencję w powyższej sprawie.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Zwolski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2022-11-04

Dotyczy: interpelacji radnego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie uporządkowania działki nr 134/2 w miejscowości Kożuchów obr. 1

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli w odpowiedzi na złożoną interpelację informuje, że po przeprowadzonej wizji w terenie, w dniu 03 listopada 2022 roku stwierdzono, że:

- roślinność zlokalizowana na działkach nr 134/2 i 134/3 poza chodnikiem drogi powiatowej nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego,

- wycięte gałęzie i chwasty nie zalegają w pasie drogowym drogi powiatowej (dz. nr 134/2) ulicy Zygmuntowskiej tylko działkach prywatnych przyległych do drogi.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania