Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

40/2022 - Przycięcie gałęzi zasłaniających oświatlenie w Bytomiu Odrzańskim.

Numer: 188, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-12-27, data przekazania: 2022-12-28

Interpelacja

W sprawie przycięcia gałęzi zasłaniających oświetlenie uliczne.

W imieniu mieszkańców proszę o przycięcie gałęzi zasłaniających oświetlenie uliczne, przy pasie drogowym DW292 w Bytomiu Odrzańskim (w szczególności przy skrzyżowaniu ulic Liliowa - Słoneczna - Kopernika).

Oświetlenie zasłonięte przez przerośnięte gałęzie drzewa nie spełnia swojej funkcji. W związku z powyższym proszę o podjęcie działań w przedmiotowej sprawie i skierowanie sprawy do odpowiedniego organu.

W tym miejscu znajdują się dwa zdjęcia opisanego miejsca.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2023-01-04

Zawiadomienie
Na podstawie art.65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), oraz Uchwały Zarządu Powiatu Nowosolskiego Nr 80/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. postanawia się: przekazać według właściwości interpelację złożoną przez Pana Grzegorza Zwarycza Radnego Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie podcięcia gałęzi drzew zasłaniających oświetlenie uliczne rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Bytom Odrzański.

Uzasadnienie
Zgodnie z art.65 § 1 Kpa, jeżeli organ administracji publicznej, do którego wniesiono podanie , jest niewłaściwy przekazuje je do organu właściwego. Wniesione podanie dotyczy drogi wojewódzkiej i  zgodnie z obowiązującymi przepisami do załatwienia sprawy właściwy jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

/pliki/powiatnowosolski/pliki/uzup%20odp_%20interp_%2040.pdf

Odpowiadając na interpelację z dnia 27.12.2022 r. w sprawie przycięcia gałęzi zasłaniających oświetlenie uliczne, przekazanej zawiadomieniem Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli z dnia 04.01.2023 r. znak: PZD.0214.02.OD.2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze informuje,  że zakwalifikowano do cięć redukcyjnych drzewo zlokalizowane w m. Bytom Odrzański w obrębie skrzyżowania ulic: Kopernika - Słoneczna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 12+410 - str. lewa.

Prace zostaną przeprowadzone w okresie wiosennym bieżącego roku.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania